Logo Master Your Life

Master Your Life | Zakelijk

Ondersteuning bij verandertrajecten

Waarom Master Your Life

Master Your Life begeleidt organisaties in periodes van verandering en in stabielere periodes.
Wij zetten de essentie neer met daarin de intentie en kernwaardes van zowel de organisatie als de medewerker en brengen deze samen.

Iedere organisatie, individu en elke groep mensen heeft unieke combinaties van drijfveren en kernbehoeftes. Master Your Life werkt vanuit deze innerlijke drijfveren en biedt zo driedimensionale bedrijfsoplossingen. Haar trajecten zijn dan ook altijd maatwerk waarbij zelfverantwoordelijkheid en ‘invloed op de situatie hebben’ centraal staan.
Vanuit de kernwaarden veiligheid (creëren), openheid, respect, betrokkenheid en moed, helpt Master Your Life om (terug) te gaan naar de essentie van de organisatie en/of medewerker. Samen zorgen we ervoor dat er ook daadwerkelijk (weer) vanuit de essentie gewerkt kan worden.
Een kennismakingsgesprek, analyse en evaluatie zorgen voor een gedegen implementatie van de trajecten van Master Your Life.

Waarom Master Your Life
Master Your Life zakelijk essentie 2

Werken vanuit de essentie

Vanuit eigen kracht, de essentie, zijn medewerkers maar ook teams beter in staat om effectief samen te werken. Staan zij sterk in hun eigen kracht. Organisatieveranderingen en wijzigingen in het werk zelf, zijn hierdoor gemakkelijker te overzien en te implementeren.
Master Your Life ondersteunt teams en individuele medewerkers om vanuit de eigen essentie te handelen maar ook om de verbinding van collega’s en teams binnen de organisatie te begrijpen en te respecteren. Wanneer vanuit betrokkenheid naar zichzelf, naar elkaar en naar de organisatie geluisterd wordt, handelt men ook samen vanuit de essentie.

Werken vanuit betrokkenheid

De kracht van betrokkenheid zorgt ervoor dat medewerkers zich veilig voelen binnen een organisatie. Dit heeft een positief effect op de medewerker zelf, op collega’s, de leidinggevende en de organisatie als geheel. Het veilig stellen van de betrokkenheid is krachtiger dan een conflict als uitgangspunt nemen of verandering te zien als doel. Voel je je veilig vanuit betrokkenheid dan haal je meer voldoening en energie uit het werk waardoor je dus ook met meer energie je werk kan uitvoeren. Master Your Life helpt organisaties te verbinden met haar medewerkers. Betrokken medewerkers voelen zich loyaal aan de organisatie en willen zich ontwikkelen in hun werk. Verbondenheid maakt dat aansturing van de organisatie eenvoudiger, duidelijker en krachtiger wordt.

Master Your Life zakelijk betrokkenheid 3
Master Your Life zakelijk ondersteuning 4

Master Your Life – 5-daagse Management traject

Het individueel 5 daags Master Your Life managementtraject geeft jou als manager inzicht in jouw beweegredenen en laat je je valkuilen in jezelf herkennen om zo vanuit je eigen kern veel functioneler en effectiever te kunnen werken.
Met deze inzichten verruim je je eigen visie en sta je meer open voor (on)mogelijkheden. Waardoor je bewuster de kernwaardes van onbelangrijkheden kunt scheiden. Hierdoor creëer je ruimte in jezelf om tot nu toe verborgen mogelijkheden te zien. Doordat je krachtiger bij jezelf en je kern blijft kun je omgaan met onderlinge bedreigingen en ego’s en creëer je een groter vertrouwen in de samenwerking vanuit de top van de organisatie.
Het 5-daagse management traject is een intensief traject waarbij de manager in een 1 op 1-begeleiding op mentaal, fysiek, emotioneel en zielsniveau bewuster wordt gemaakt van de wijze waarop hij/zij keuzes maakt in het persoonlijke en werkende leven.

Ondersteuning bij veranderingstrajecten

Organisaties managen in tijden van verandering is een uitdaging. Weerstand tegen de verandering is een natuurlijke reactie. Medewerkers zijn onzeker over de nieuwe verwachtingen en veranderende posities. Onduidelijkheid over het doel, de visie en het nut verlagen de betrokkenheid bij de organisatie.
Master Your Life ondersteunt organisaties en managers met het betrekken van de medewerkers bij de essentie van de verandering. Betrokkenheid verlaagt weerstanden, creëert draagvlak en dus beklijving van de verandering.

Master Your Life zakelijk individueel 5

Individuele coaching

Wanneer je bewuster bij jezelf stilstaat, zie je wat je van jouw kern- van jouw essentie- afhoudt. Je krijgt inzichten in de kwaliteiten die je al hebt ontwikkeld, maar ook in de beperkingen die wij vaak onszelf opleggen. Je krijgt begrip voor je eigen beperkingen, zonder oordeel, waardoor je deze beter kan ombuigen naar een kwaliteit.

Met dit inzicht in jezelf en je werk biedt Master Your Life je handvatten om je verder te ontplooien en om vanuit jouw essentie positief bij te dragen aan de essentie van de organisatie. Ook kan dit inzicht leiden tot een herbezinning waardoor jij vanuit jouw kern andere keuzes in jouw werkzame leven durft te maken.

Tijdens individuele coaching gaat het om de medewerker en staat hij/zij zowel op werkgebied als privé centraal.

Themareizen

Tijdens de themareizen werk je in intensief – in groepsverband – aan jouw persoonlijke groei en ontwikkeling. Door het thema en de energie van de omgeving heb je een andere focus en leer je meer betrokken te zijn bij hetgeen waar je aan werkt. De volledig verzorgde themareizen van Master Your Life zijn een confrontatie met diepere stukken van jezelf en nadrukkelijk geen yoga retraites. Het is een (her)ontdekkingsreis van je zijn.

(Duur 4-10 dagen)

Master Your Life Persoonlijk 7