Logo Master Your Life

Nieuw logo, nieuwe website

Welkom op de nieuwe website van Master Your Life. Daag jezelf uit en schrijf je nu in voor de Sri Lanka reis.

Welkom bij Master Your Life

Master Your Life is erop gericht om (weer) meester van je eigen leven te zijn zowel op persoonlijk vlak als in het werkzame leven.

Versterking van je eigen basis

Master Your Life staat voor versterking van je eigen basis en weten waar je op terug kan vallen in moeilijkere situaties. Durf je de situatie te beleven of ga je ervan weg? Beleven is beseffen wat het met jezelf maar ook met anderen doet; een belangrijke sleutel tot je eigen proces. Door ruimte te geven aan je basis en te durven kijken naar situaties, je handelen en (denk)patronen word je weerbaar(der) in hetgeen waar je voor staat. Je staat meer in je kracht. Master Your Life staat voor het terugbrengen van levenskracht en helpt je balans te krijgen op mentaal, fysiek en emotioneel niveau. Zo ontstaat er een flow van stromingen vanuit je zielsniveau.

Master Your Life Home Verstgerking 1
Master Your Life Home weerspiegeling 2

Weerspiegeling

Master Your Life staat voor weerspiegeling. Alles om je heen is een deel van jou. Wat je ziet, wat je raakt of wat een gevoel teweegbrengt, is een deel van jezelf. Weerspiegeling is het zien van jezelf. Het activeert je onderbewustzijn, laat je zien waar je voor staat en het vergroot het neerzetten van jezelf. Wat weerspiegel jij naar jouw omgeving en wat weerspiegelt jouw omgeving jou?

De kern

Je kern is ook wel de bezieling van waaruit jij wilt functioneren in het leven. Iedereen is een geboren leider en leider van zijn eigen beweegredenen. De basis die jij meekrijgt is de bron van jouw gevoel, de beleving en afhankelijkheid. Je eigen kern verlies je vaak door afhankelijkheid in je vorming of door druk en hectiek in het leven. Ook staan we te weinig stil om te aanschouwen wat er gebeurt, waar je staat en waarom je de keuzes maakt die je maakt. Door weg te gaan van je kern verschuift je invloed van de kern naar ego niveau.
Master Your Life helpt inzicht te krijgen in dit proces en stil te staan bij de gevolgen hiervan. Gezamenlijk wordt gewerkt naar meer onafhankelijkheid en vrijheid waardoor eigen invloed op situaties (weer) wordt vergroot.

Master Your Life Home De Kern 3

Zelfbeeld

We zijn vandaag de dag vatbaarder voor een burn-out, depressie of stress op werk en in relaties. We zijn minder verbonden met anderen en minder verbonden met onszelf. Wie we zijn, de keuzes die we maken en het leven dat we leiden hangt samen met hoe wij onszelf zien en hoe wij voelen over onszelf. Ons zelfbeeld wordt bepaald door de omgeving. Door de maatschappij waarin we leven en de normen en waarden die daarbij horen. In onze jeugd voornamelijk door ouders, broers en/of zussen. Later op school door leraren, vriendjes en vriendinnetjes. En weer later door vrienden, kennissen en collega’s.
Master Your Life helpt je te achterhalen waardoor jouw zelfbeeld wordt bepaald.

Verbondenheid

Pas in totale verbinding met jezelf kan je zinvol leven in verbondenheid met anderen. Ben je verbonden met je eigen gevoelens en blijf je hiermee in connectie bij je handelen in het dagelijks leven?
Master Your Life helpt je (her)ontdekken wie je diep van binnen bent en welke verlangens en gevoelens je hebt om (opnieuw) in verbinding te komen met jezelf.

Master Your Life Home Verbondenheid 5
Master Your Life Home Zelfliefde 6

Liefde voor jezelf

Vroeger was de maatschappij om ons heen veelal overzichtelijk; je had het gezin waarin je opgroeide, school, de sportvereniging en gemeenschap waartoe je behoorde. Vandaag de dag leven we veelal in een onbegrensde digitale wereld die zorgt voor een veranderende identiteit en bijbehorend zelfbeeld. Een wereld die druk oplegt en ons voorhoudt dat alles en iedereen maakbaar is. Succes is haalbaar en afhankelijk van jou; van jouw inspanningen en jouw keuzes. Ook leven we in een competitieve wereld waar, als we niet uitkijken, perfectie de norm is. Dit zorgt voor concurrentie met de mensen om je heen maar vooral ook met je zelf. Het draait vaak om de perfecte baan, de perfecte partner en kinderen maar bijvoorbeeld ook om het perfecte lichaam of huis. De komst van sociale media heeft ervoor gezorgd dat fysieke vooruitgang continu gemeten en geëtaleerd kan worden.
Bij het afvinken van gewenste kenmerken zoals je prestaties in de gym, het hebben van de perfecte baan of het perfecte huis, de aantallen volgers of likes op social media ben je vooral bezig met eigen dunk en ijdelheid (je ego). Liefde voor je zelf is anders. Van jezelf houden zonder competitie van de gewenste kenmerken is onvoorwaardelijke liefde voor jezelf. Je hebt voeling bij wat er in je lichaam gebeurt en bij wat je daadwerkelijk voelt. Master Your Life helpt je de liefde voor je zelf te (her)ontdekken en los te komen van de gewenste, geëtaleerde wereld.