top of page

Master Your Life 
'Voor iedereen die eigenwijs wil zijn'

 

'Samen komen we tot bewustwording, inzicht, verbinding en betrokkenheid om vanuit intrinsieke draagkracht mooie duurzame resultaten te behalen.'

 

Master Your Life staat voor versterking van de kern. Dit doen wij door erkenning te geven aan de essentie (het bestaansrecht) en de kernwaarden die daarbij horen voor mens en organisatie.

 

Met onze Master Your Life-methodiek creëren wij ruimte voor verandering om vanuit de essentie te kijken naar situaties, handelen en patronen. Dit doen wij:

  • Door inzicht te geven in handelen en patronen zodat deze herkend worden;

  • Deze te erkennen voor wat zij zijn (belemmerend of helpend);

  • Vervolgens deze te beïnvloeden en ze zo helpend te maken;

  • En tenslotte te laten integreren en beklijven.

 

De Master Your Life Kernwaarden zijn:

  • Veiligheid

  • Openheid

  • Respect

  • Betrokkenheid

  • Moed

 

De dienstverlening van Master Your Life richt zich op het floreren van organisatie en individu en bestaat onder andere uit begeleiding van verandertrajecten, training en coaching.  

Nieuws

Opening.png
bottom of page